Ziekmelden

Afwezigheid i.v.m. ziekte graag doorgeven voor 08.00 uur via Absenties in het ouderportaal:  www.mijnschoolinfo.nl    

Alleen als u geen beschikking heeft over een computer/telefoon met een internetverbinding, dan kunt u de afwezigheid van uw kind telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.30 uur (tel.nr. school: 036-5360566).