Aanmelden

Aanmelden
U leest onze aanmeldprocedure hier.

Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs?
Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding door de school.
U kunt telefonisch of per mail (administratie@letterland.asg.nl) een afspraak maken. 

Voor schooljaar 2024-2025 hebben we nog instroommogelijkheden in groep 1, 5, 6 en 7.
Voor de groepen 2, 3, 4 en 8 nemen wij geen nieuwe leerlingen aan.

Zij-instroom in de groepen 2 t/m 8
Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), dan nemen we na het kennismakingsmoment contact op met de school waar uw kind op dat moment onderwijs krijgt. Daarna volgt een gesprek waarbij de intern begeleider zal aansluiten. Met alle informatie die we dan hebben proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind. Het is mogelijk dat uw kind een dag meedraait binnen de groep. Op basis van het verkregen beeld nemen we een besluit of uw kind geplaatst kan worden.
Binnen Almere is afgesproken dat leerlingen alleen een overstap maken bij verhuizing of na de zomervakantie.

Wennen
Voordat uw kind start in groep één, mag hij een aantal keer komen wennen. De leerkracht neemt contact op met u voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de leerkracht u praktische informatie over de groepen 1 en 2.

Na 15 juni van ieder jaar, dat is vlak voor de zomervakantie, stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school.