Verlof aanvragen

Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. U dient dan ook uw vakantie te plannen in de via het jaarprogramma opgegeven vakanties. Alleen in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk van deze vakantiedata af te wijken. In zo’n geval moet 6-8 weken van te voren schriftelijk toestemming gevraagd worden van de directeur (formulier op school verkrijgbaar). Een verlofaanvraag ivm een sterfgeval in de familie wordt altijd zo snel mogelijk behandeld. Extra verlof in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar is uitgesloten. Het verzoek om vakantie buiten het rooster moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring en/of een medische verklaring. Als u verlof vraagt voor een huwelijk en/of overlijden dient u een kopie van de uitnodiging/rouwkaart te overleggen.

Alle verzoeken om verlof voor meer dan tien dagen (in het gehele schooljaar) worden doorgegeven aan de leer-plichtambtenaar voor zijn/haar toestemming. Het is verstandig contact op te nemen met de directie voordat u uw vakantie (buiten de schoolvakanties) gaat boeken. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar die vervolgens onderzoek kan doen naar de oorzaak en proces verbaal zal opmaken (en u een boete kan opleggen) indien u geen geldige reden heeft. Verlof om een andere reden dan vakantie wordt eveneens schriftelijk ingediend. Het formulier vindt u hier. U krijgt altijd een schriftelijke reactie.

Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op de website van de gemeente Almere.