Schooltijden

Sinds het nieuwe schooljaar 2019 -2020 heeft Letterland een continurooster. De schooltijden zijn:

maandag 8.30 - 14.15 uur
dinsdag 8.30 - 14.15 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur
donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur