Schooltijden

OBS Letterland kent een continurooster met op woensdag een korte(re) dag.

Alle kinderen komen 's ochtends binnen via de hoofdingang. Deze is vanaf 8.20u open.
U mag met uw kind meelopen naar de klas. De eerste bel kondigt aan dat wij u vragen afscheid te nemen. Bij de tweede bel sluit de deur.
Na schooltijd komen de kinderen zelfstandig naar buiten.

De schooltijden zijn:

maandag 8.30 - 14.15 uur
dinsdag 8.30 - 14.15 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur
donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur