Ouders

Elke ouder wil graag goed onderwijs voor zijn kind. Samenwerking met u als ouder is voor ons onontbeerlijk! Uw input is zeer waardevol en belangrijk. Wij gaan ervan uit dat wij samen met u werken aan de ontwikkeling van uw kind. Dit samen doen houdt in dat wij van onze kant en u van uw kant moeten zorgen voor een goede communicatie.

  1. Samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij, wijk of buurt.
  2. Samen staan voor het welzijn van het kind. 
  3. Samen staan voor het leren van het kind.
  4. Samen staan voor het schoolbeleid, bestuur en MR
  5. Samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school.

 

We houden u op de hoogte van de laatste schoolontwikkelingen door middel van een weekbrief en inhoudelijke ouderavonden! Een aantal keer per jaar zullen we u uitnodigen om de afsluitingen van onze grote projecten bij te wonen!