Ons onderwijs

Onze Missie
Het is onze missie om kinderen op te leiden voor een ondernemende en actieve rol in de maatschappij. Een maatschappij die zich ontwikkelt over onze nationale grenzen heen en vraagt om betrokken, zich in een ander in kunnen levende, creatieve en oplossingsgerichte burgers.     

"SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN"

Wij werken aan onze missie door het onderwijsaanbod voor een brede groep leerlingen toegankelijk te maken en 
op die manier zoveel mogelijk passend onderwijs bieden. Niet alleen aan leerlingen die binnen het basisprogramma een mooie groei laten zien maar ook voor leerlingen die iets anders nodig hebben dan het basisaanbod om te groeien. 

Onze visie

Wij werken niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar onderscheiden ons van veel andere scholen door vooral ook aandacht te besteden aan de sociale ontwikkeling, het ondernemend vermogen, het stimuleren van het oplossingsgericht denken, het ontdekken en versterken van de eigen identiteit en het kunnen verplaatsen in de ander en hierop afstemmen en rekening mee leren houden

In ons pedagogisch klimaat staan veiligheid en respect voorop. Iedereen wordt gezien en gehoord wat zorgt voor een goede sfeer in de groep en in de school. We leren de leerlingen daarbij niet alleen zichzelf te laten horen, maar ook naar de ander te luisteren. Binnen het pedagogische klimaat stimuleren we het denken in oplossingen en hebben we: - Respect - Zijn we eerlijk - Hebben we vertrouwen - Zijn we voorzichtig  
In ons leren sluiten wij aan bij de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen, hebben wij hoge verwachtingen en leert iedereen met plezier.  Leren is voor ons meer dan het onthouden van feiten. Leren vindt altijd plaats in relatie tot de ervaringen van het kind binnen en buiten de school en de ander. Leerlingen hebben pas echt geleerd wanneer zij nieuwe kennis hebben eigen gemaakt en deze in verschillende contexten kunnen oproepen en gebruiken.

Wij geven gedifferentieerd klassikaal onderwijs, waarbinnen wij kinderen leren zelfstandig te werken en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. We hebben daarom gekozen voor moderne methodes waar deze principes in terugkomen.

 

Burgerschap

Onze leerlingen groeien op in een kleurrijke samenleving. Letterland vindt het belangrijk om onze leerlingen hierop voor te bereiden. Onze leerlingen zijn onderdeel van deze pluriforme samenleving. Dat wil zeggen dat we met verschillende groepen mensen samenleven.  
Naast de vakken Taal en Rekenen besteden wij veel aandacht aan burgerschapsvorming.

Wij staan voor:

·         Respect voor iedereen

·         Denken aan een ander

·         Samenwerken

·         Verantwoordelijksgevoel

·         Veiligheidsgevoel

Dit maakt ze tot bewuste autonome wereldburgers van de toekomst. Een wereld waarin onze leerlingen goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor ook voor een ander.
Goed burgerschapsonderwijs begint bij het leren kennen van de leefwereld van de leerlingen, hun interesses/ hobby’s, hun (culturele) achtergronden en hun thuissituaties.