Anglia

Op Letterland nemen alle kinderen van groep 8 deel aan het Anglia examen. Dit is een methode onafhankelijke toets waarbij de kinderen een internationaal erkend diploma ontvangen. De afname van deze toets vindt plaats op verschillende niveaus, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Onze leerlingen scoren bijna allemaal op een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau einde eerste jaar voortgezet onderwijs.