Strippenkaart

Sinds het schooljaar 2018-2019  is de strippenkaart  ingevoerd voor alle activiteiten van het kinderopbouwwerk van de Schoor. Hieronder vallen de activiteiten die georganiseerd worden in de Brede Scholen en activiteiten van het kinderopbouwwerk van de Schoor in de buurtcentra in de wijken.

De strippenkaarten zijn er in twee uitvoeringen, van 10 strippen (kosten: EUR 5) en van 20 strippen (kosten EUR 10).

Elke strip is EUR 0,50 waard, dus bij een activiteit van EUR 1,00 worden twee strippen afgestempeld.

De strippenkaart kan bij alle Brede Scholen en het overige kinderopbouwwerk van de Schoor gebruikt worden

De strippenkaart kan op naam van de familie worden gezet, waardoor meerdere kinderen uit een gezin gebruik kunnen maken van de strippenkaart.

De strippenkaarten zijn te halen bij de activiteitencoördinator Kayal Ramautar of via de directie van Letterland.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een strippenkaart, laat u dit dan weten via de kinderopbouwwerker Kayal Ramautar.

 

Mocht u niet in staat zijn om de strippenkaart te bekostigen, neemt u dan contact op met de kinderopbouwwerker of met de directie van Letterland.

Heeft u vragen omtrent (de invoering van) de strippenkaart, wendt u zich dan tot de kinderopbouwwerker via de mail. 

bredeschool@letterland.asg.nl voor inschrijvingen