Logopedie

Logopedie

Op Letterland vinden wij het belangrijk om u als ouder complete logopedische zorg te bieden: onderzoek, advies en behandeling. Dit doen we in samenwerking met de Praatcirkel.  De behandeling kan op school plaatsvinden, tijdens schooltijd, met als voordeel:

  • Behandeling in een vertrouwde omgeving.
  • Geen reistijd.
  • Korte communicatielijnen tussen betrokken partijen.
  • Vroegtijdige interventie.
  • Geen wachtlijsten.
  • Optimale continuïteit.

Praktijkhouder Munisha verzorgt, namens de praatcirkel de logopedische zorg op Letterland. Wanneer u als ouder/ verzorger vragen heeft rondom logopedie, of wanneer er vragen zijn rondom een kind, kunt u de leerkracht en/of intern begeleider benaderen voor advies, onderzoek of logopedische behandeling (indien nodig). Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De door de praatcirkel geboden zorg voldoet aan de kwaliteitseisen van Zorgverzekeraars en NVL.