Logopedie

Logopedie/De Praatmaatgroep 

Op Letterland vinden wij het belangrijk om u als ouder complete logopedische zorg te bieden: onderzoek, advies en behandeling. Dit doen we in samenwerking met de Praatmaatgroep.  De behandeling kan op school plaatsvinden, tijdens schooltijd, met als voordeel:

  • Behandeling in een vertrouwde omgeving.
  • Geen reistijd.
  • Korte communicatielijnen tussen betrokken partijen.
  • Vroegtijdige interventie.
  • Geen wachtlijsten.
  • Optimale continuïteit.

 

Mefkure verzorgt, namens de Praatmaatgroep de logopedische zorg op Letterland. Wanneer u als ouder/ verzorger vragen heeft rondom logopedie, of wanneer er vragen zijn rondom een kind, kunt u ons benaderen voor advies, onderzoek of logopedische behandeling (indien nodig). De Praatmaatgroep heeft contracten met alle verzekeraars in Nederland. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De door de Praatmaatgroep geboden zorg voldoet aan de kwaliteitseisen van Zorgverzekeraars en NVL

 

Mefkure is te bereiken per mail: aanmelden@depraatmaatgroep.nl