KIDD

Leren is zoveel meer dan alleen taal, lezen en rekenen! 

Onze school doet mee aan Kunst is dichterbij dan je denkt. Een programma waarvoor culturele instellingen en scholen uit Almere samenwerken aan kwalitatief cultuuronderwijs op school, met Theatergezelschap BonteHond als initiatiefnemer. KIDD is onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma van de overheid dat als doel heeft dat cultuureducatie een vaste plek te geven binnen het onderwijs.

KIDD wil de ogen van kinderen openen en ze bewustmaken van kunst en cultuur uit hun eigen omgeving. Ze laten ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waarin je woont. Dat kunst dichterbij is dan je denkt.

Het lesprogramma voor leerlingen bestaat uit een multidisciplinaire doorlopende leerlijn kunst en cultuur, waar alle culturele partners uit de stad een plek in hebben gekregen. KIDD staat vier keer per jaar op het programma. Een lesblok bestaat een voorbereidende les, een masterclass door een kunstenaar in de klas óf een excursie naar een culturele instellingen, en een verwerkingsles waarin leerlingen reflecteren en werken aan een portfolio.

Ieder lesblok staat er een kunstwerk uit de omgeving van het kind centraal: een theatervoorstelling, beeldend kunstwerk, een bijzonder gebouw, landschapskunstwerk, archeologische vondst of een muziekstuk. Ieder jaar leren kinderen zo meer over de kunst en cultuur uit hun eigen omgeving.

 

Meer informatie over KIDD of Cultuureducatie met Kwaliteit?
Kijk dan eens op:
www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl
www.facebook.com/kunstisdichterbijdanjedenkt
www.cultuureducatiemketkwaliteit.nl