Focus op Engels

Letterland is een school met “Vroegtijdig, Versterkt Taal Onderwijs”  (VVTO) waarbij gekozen is voor de Engelse taal. Dit houdt in dat wij vanaf de kleutergroepen Engelse les geven. Deze keuze is gemaakt omdat wij het in het  huidige digitale tijdperk noodzakelijk vinden dat de kinderen het Engels  zo snel mogelijk leren. Het is niet moeilijk om het de kinderen aan te leren, maar je moet het wel goed en gestructureerd doen. De lessen worden (per week 30/45 minuten) in alle klassen gegeven. Het gaat er dan niet om, om lessen zoals aardrijkskunde en geschiedenis in de Engelse taal te geven. Wat we wel willen we bereiken dat de kinderen in groep 8 in het Engels kunnen lezen en schrijven zodat hun instap in het voortgezet onderwijs op dit onderdeel makkelijker is. Eventueel is een vervolgstap in het voortgezet onderwijs naar tweetalig onderwijs op de Meergronden mogelijk.