Directie & team

Letterland is een kleine school met 8 groepen. Bij de kleuters werken we met heterogene groepen (combinatiegroepen 1/2). Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen.

Directie: Fimmy van der Meer 

Interne begeleiding: Marja Borgers

Groep 1/2 A - 16 leerlingen krijgen les van juf Denise en juf Grace

Groep 1/2 B -  16 leerlingen krijgen les van juf Mascha en juf Laura

Groep 3 - 18 leerlingen krijgen les van juf Sharon en juf Laura 

Groep 4 - 20 leerlingen krijgen les van juf Arjanne en juf Pem

Groep 5 - 18 leerlingen krijgen les van juf Lesley en juf Pem

Groep 6 - 27 leerlingen krijgen les van juf Priscilla en juf Annemieke

Groep 7 - 23 leerlingen krijgen les van juf Lisanne en juf Sharona 

Groep 8 - 30 leerlingen krijgen les van juf Gladys en juf Lesley

Alle gymlessen worden verzorgd door meester Patrick. Meester Stojan is onze conciërge en juf Yvonne verzorgt de administratie voor Letterland.