Continurooster

We werken op Letterland met een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school onder begeleiding van hun leerkracht. Een continurooster zorgt voor een vaste structuur op Letterland. Er is continuïteit, de leerlingen zitten de hele dag op school. Ook past een continurooster beter voor bij ons pedagogisch klimaat, doordat de leerlingen de gehele onderwijstijd door leraren en onderwijsassistenten begeleid worden. Een continurooster zorgt ook voor een verhoging van de effectieve leertijd. Wij vragen u als ouder uw kind een gezond tussendoortje voor de fruitpauze mee te geven. Tevens vragen wij u een gezonde lunch en iets te drinken te verzorgen.