Brede school

Letterland is een brede school. Dat betekent dat wij ook naschoolse activiteiten aanbieden waar kinderen op kunnen inschrijven. Waar kunt u dan aan denken: een breed aanbod op het gebied van sport en cultuur aangeboden aan de kinderen. De kosten voor deze activiteiten worden zo laag mogelijk gehouden, zodat het voor veel kinderen mogelijk is om deel te nemen, We werken hierbij nauw samen met Kinderopvang en BSO Smallsteps/De Club. Het brede aanbod wordt verzorgd door een activiteitencoördinator van de Schoor. U kunt haar bereiken via: bredeschool@letterland.asg.nl