Aanmelden

Als u uw kind wilt inschrijven, dan verzoeken wij u daarvoor een afspraak te maken met de directeur. Bij deze afspraak is uw zoon of dochter van van harte welkom! 

Kleuters mogen als eerste schooldag komen op de dag dat (of de dag nadat) ze vier jaar zijn geworden. Om alvast te wennen mag uw kleuter vooraf twee dagdelen op bezoek komen (bijvoorbeeld twee ochtenden of twee middagen of één hele dag). Enige tijd voor de eerste schooldag nemen wij contact met u op en melden u dan in welke groep uw kind zal worden geplaatst. Dit is een beslissing van de school. Plaatsing van uw kind in een groep is afhankelijk van de samenstelling van alle groepen op dat moment. Het is belangrijk dat de groepen ongeveer even groot zijn, maar ook een evenwichtige verdeling van oudste/jongste kleuters en van jongens/ meisjes heeft invloed op onze keuze van plaatsing. Ook oudere kinderen die later instromen mogen uiteraard ook na inschrijving een dag kennis te komen maken met hun nieuwe groep en hun nieuwe leerkracht.

Het principe van een openbare school is dat er geen kinderen geweigerd mogen worden met uitzondering van een aantal gevallen zoals:    

  • onderwijskundige bezwaren;
  • uw kind loopt al in een verwijzingstraject voor het speciaal onderwijs op de huidige school;
  • uw kind heeft al een plek in het openbare onderwijs in Almere.

Het is voor onze planning wenselijk dat u ongeveer zes maanden van tevoren laat weten wanneer uw kind komt. In Almere is er een principe afspraak tussen alle scholen en besturen dat kinderen tussentijds niet van school verwisselen. Wilt u met uw kind van een andere school naar Letterland komen, dan is dus de zomervakantie het moment van wisselen.