Aanmelden

Heeft u interesse voor een onderwijsplek op onze school? Neem dan contact met ons op! Bel naar 036-5360566 of mail naar administratie@letterland.asg.nl.

Wij willen graag het volgende van u weten:

  • Uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
  • De naam van uw zoon(s)/dochter(s), geboortedatum, huidig leerjaar (bijna 4? vul dan '0' in!), huidige school (bijna 4? vul de naam van het KDV in!)

Wij nemen zo spoedig mogelijk na ontvangst contact met u op voor het maken van een afspraak voor een (vrijblijvende) rondleiding.
Tijdens de rondleiding kunt u vragen stellen en laten wij u onze school zien. Na de rondleiding ontvangt u een aanmeldformulier en start het aanmeldproces. 

Aanmeldproces
Gedurende het aanmeldproces, waarvoor wij 6 werkweken in acht nemen, onderzoeken wij de aanmelding. Wij nemen hiervoor contact op met de huidige school, KDV of stedelijke voorziening.
Nadat wij contact met hen hebben gehad nodigen wij u, ongeveer 8 weken voorafgaand aan de beoogde start, uit voor een intakegesprek.
Na dit intakegesprek zal besloten worden of uw kind geplaatst kan worden en in welke groep. Er worden dan ook afspraken gemaakt voor wenmomenten.

Het principe van een openbare school is dat er geen kinderen geweigerd mogen worden met uitzondering van een aantal gevallen zoals:    

  • onderwijskundige bezwaren;
  • uw kind zit in een verwijzingstraject voor het speciaal onderwijs op de huidige school, of de huidige school heeft dit geadviseerd;
  • uw kind heeft al een plek in het openbare onderwijs in Almere, en er is geen sprake van verhuizing of structurele onveiligheid.

Het is voor onze planning wenselijk dat u ongeveer zes maanden van tevoren laat weten wanneer uw kind komt. In Almere is er een principe afspraak tussen alle scholen en besturen dat kinderen tussentijds niet van school verwisselen. Wilt u met uw kind van een andere school naar Letterland komen, dan is dus de zomervakantie het moment van wisselen.