Informatie

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over Letterland.

Nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie versturen wij via het ouderportaal Mijnschoolinfo. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@letterland.nl met de vermelding ‘aanmelden ouderportaal’ en de naam van uw kind(eren). 

Als u inlogt heeft u toegang tot de agenda en informatie over de klas. U kunt zelf uw contactgegevens bijhouden, intekenen voor de overblijf en oudergesprekken en 's ochtends voor 08:30 doorgeven als uw kind(eren) afwezig zullen zijn in verband met ziekte of een bezoek aan (tand)artsen.

.

naar boven

Wij willen u hierbij informeren over alle activiteiten die mede door de Activiteiten Commissie (AC) georganiseerd worden en waaraan wij uw ouderbijdrage van € 30,-  euro uitgeven. 

Doelstelling

De doelstelling van de AC is om samen met het team activiteiten en festiviteiten in en om de school te organiseren met de hulp van alle ouder(s) / verzorger(s).

Deze activiteiten zijn onder andere:
•    Sport- en speldag
•    Kinderboekenweek
•    Sinterklaasfeest
•    Kerstdiner
•    Schoolvoetbal
•    High tea i.v.m. diploma uitreiking Anglia examen
•    Afscheidsfeest groep 8
•    Het verrichten van hand- en spandiensten bij overige en/of éénmalige festiviteiten
•    Schoolreisje (hier wordt apart € 25,- euro voor in rekening gebracht).
•    Coöperatieve spellenweek

Overige werkzaamheden

De Activiteiten Commissie wordt samengesteld uit belangstellende ouders en vergadert minimaal 8x per jaar samen met een teamlid over de lopende en geplande activiteiten. Dit zijn openbare vergaderingen, mocht u deze willen bijwonen dan kunt u een mailtje sturen naar info@letterland.nl. De AC beheert de ouderbijdragen, waaruit veel onkosten voor allerlei schoolactiviteiten worden bekostigd. Ouders die zich willen inzetten voor de school kunnen zitting nemen in de AC. Ieder jaar zal er een oproep verschijnen via het ouderportaal en bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen worden gehouden op de algemene ouderavond. Maar u kunt zich ook als hulpouder opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Ouderbijdrage
De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt € 30,- euro per kind voor een schooljaar augustus t/m juli. Dit bedrag dient betaald te worden vóór 31 oktober van het lopende schooljaar. Voor nieuwe kinderen die na 1 januari op school komen is de ouderbijdrage € 15,- euro per kind en deze dient vóór 31 januari of binnen een maand na start school betaald te worden. Bij het niet betalen van de (vrijwillige) ouderbijdrage lukt het ons niet om activiteiten te verzorgen. De kinderen genieten altijd enorm van de kleine extraatjes en van de grote feesten.

Huidige samenstelling
Marjory Riedewald, Sharon Groevenstein,Rachida Haddou. Vragen, opmerkingen en/of suggesties? U kunt een e-mail sturen naar info@letterland.asg.nl

Betaling ouderbijdrage
U kunt uw ouderbijdrage van € 30,-  euro per leerling of  € 15,- euro als uw kind gestart is na 1 januari overmaken naar rekeningnummer: NL18RABO 015.95.45.137 ten name van Ouderraad OBS Letterland onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 
Voor vragen over uw ouderbijdrage kunt u mailen naar info@letterland.asg.nl

Nieuws

Dear parents,

 

Apologies for this not being sent out last week.

 

The 3 items that are due on the 3rd July are:

- The adventure story;

- Creating your own extremophile

- Creating your own board game. Please note that we will be playing these games in class!

 

I was very impressed with the extremophile research that the children gave last week.

 

Ms. Sarah

 

 

Dear Parents, 

 

Just a small reminder about our sports day on Thursday.

We have also just been informed that parents are allowed to be spectators on the day. If you would like to watch, you will be allowed to sit in the stands, however, please be aware that you will not be allowed to participate in the activities.

On Thursday 22 June there will be an extra sports day for year 5 and 6. The sports day is taking place at ‘Topsportcentrum Almere-Poort’. With their classes they will get on this day 4 different sports clinics, they will be tested on different aspects of sports and there will be a Fun park.

For this day the children need to bring snack for break time, lunch, drinks,  a water bottle and indoor gymshoes. We will be taking part in sports activities all day, please dress your children in their sports clothes. Valuables and jewellery need to be left at home on this day.

Your child is expected to be at the ‘topsportcentrum’ at 9.00 AM. (Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere) The teachers will be waiting for them outside at an indicated spot. The days starts at 9:15, so please make sure you are on time. We will ask you to pick up your child at 2.00 PM at the same spot as you brought them.

We are looking forward to it! 

Year 5, 6 and gym teachers 

Dear Parents, 

As part of our unit Mission to Mars we will be visiting the Planetarium to go on a virtual trip to Mars.  We need some parents to join us on this day (June 13th).  Please let me know if you are available to join us. Since a visiti to the zoo is included for free we will also take time to walk around and visit the animals! We will be gone all day. I will give preference to parents who have not been on a trip before if we have too many volunteers.

Kind Regards, 

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

Groep 1- 4 gaat naar dierenpark Amersfoort.

Groep 5 - 7 gaan naar Geofort.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

De groep van Els voert deze avond de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

Deze avond voert de groep van Denise en Jessica de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Volledige agenda overzicht