Onze school

Letterland bestaat sinds augustus 2000 en is een openbare brede basisschool. Het openbaar onderwijs in Almere wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep (ASG). Alle openbare basisscholen werken in clusters van scholen die samen beleid maken in de wijk(en). Elk cluster heeft een clusterdirecteur en elke basisschool heeft een eigen directeur. 

Letterland is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en fysieke mogelijkheden. We willen de kinderen samenbrengen en laten samenwerken. Kortom: we willen een afspiegeling van de maatschappij zijn waarin de kinderen zich later ook moeten kunnen redden.

Als Brede School bieden we ook naschoolse activiteiten aan, we werken hierbij nauw samen met de Schoor en Smallsteps.

Letterland biedt vanaf groep 1 Engelse lessen aan omdat we dat belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen.

We zijn een basisschool waar we streven naar optimale resultaten met oog voor het individuele kind. 

Graag ontmoet ik u bij ons op school.
Inge van Amersfoort, directeur Letterland.

naar boven

Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. U dient dan ook uw vakantie te plannen in de via het jaarprogramma opgegeven vakanties. Alleen in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk van deze vakantiedata af te wijken. 
In zo’n geval moet schriftelijk toestemming gevraagd worden van de directeur 

Wilt u een aanvraag indienen voor extra verlof, dan heeft u hiervoor een speciaal aanvraagformulier nodig. Dit is verkrijgbaar bij de schooldirecteur of de conciërge.

De exacte regelgeving is te vinden op de wesbite van leerlingzaken van de gemeente Almere:
http://www.almere.nl/leren/leerplichtrmc/ en in de folder http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf

Toestemming dient bij voorkeur minimaal 2 maanden van te voren te worden aangevraagd.

Extra vakantieverlof in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar is uitgesloten. 
Het verzoek om vakantie buiten het rooster moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring en/of een medische verklaring.
Alle verzoeken om verlof voor meer dan tien dagen (in het gehele schooljaar) moeten worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar voor zijn/haar toestemming.

Indien mogelijk verzoeken we u de aanvraag te voorzien van bewijsstukken bijv. uitnodiging voor bruiloft. U krijgt altijd een schriftelijke reactie. De regels voor het hanteren van extra verlof worden zeer strikt door de school gehanteerd.

Het is verstandig contact op te nemen met de directie voordat u uw vakantie of reis (buiten de schoolvakanties) gaat boeken. 
Indien u een ticket boekt zonder schriftelijke toestemming van de directie van de school dan doet u dat op eigen risico.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar die vervolgens onderzoek kan doen naar de oorzaak en proces verbaal zal opmaken (en u een boete kan opleggen) indien u geen geldige reden heeft.

Downloads

Nieuws

Dear parent(s),

Next schoolyear we want to start with an after school storytelling activity for the IPS students of 8-12 years. Here under, the teacher, explains what she wants to learn the children in this course.

Workshop ‘Storytelling’ IPS Almere

‘Once upon a time….. or how to be a great storyteller!’

Do you love stories? A story told by a great storyteller could take you on a journey to any imaginable place in the world. Most people love to listen to stories, but not that many know how to tell them vividly by heart. Would you like to learn how to tell stories professionally?

If you join this workshop this fall after school you’ll make a start of being a storyteller yourself. At the end you will be able to tell in a professional way a story by heart in front of a real audience. We’ll invite of course your parents, brothers and sisters to come to the final presentation.

You can chose to tell a story in Dutch, English or French, or multilingual.

Who am I? My name is Frédérique te Dorsthorst – de Muij. I’m a storyteller, teacher and organization advisor.

I’ve liked stories my whole life. Since 2012 I also tell stories professionally to ‘children’ at the age of 3 – 103. When I tell stories I use all kind of different storytelling techniques, like the Kamishibai, drawing stories or multilingual storytelling.

Besides telling stories myself, I also learn both children or adults how to tell stories using the different storytelling techniques. Furthermore I use the power of stories to accompany changing process in companies.

Goal of the workshop ‘Storytelling’

In this workshop children experience the joy and fun of telling a (fantasy) story all by their own, by heart and in a professional way.

They make their own stories out of a common known story or learn how to tell an existing story they choose to work with. They learn how to present it in front of a group or an audience.

Storytelling help children automatically with their competences of Dutch or English or French, like vocabulary or syntax. I will not learn children a new language, but only help them to speak the languages they know already a bit.

Target group

Children 8 - 12 year old

The different ages and levels can easily be together in one group, because every child works with their own chosen story at their own level. Obviously there might be in the end during the presentation a difference in level between the younger and the older children, but during this course every child has grown in their own way, and at their own level.

Learning goals

Learn the difference between reading and telling a story Start of learning how to make your own stories Learn to present yourself in front of a group Learn to be focused at your audience during your presentation Learn how good stories are build up (storytelling theory) Learn some (basic) techniques how to tell a story (articulation, use of the voice, etc.) Learn some techniques how to memorize a story (drawing, storyline, etc.) Learn how to tell stories in a visual way for the audience Learn how to change the scene of the story to correspond with the age of the audience, the time of the year, the location where the story is being told, etc.. Learn some different ways of how stories can be told (Kamishibai, drawing stories, etc.)

Time of the workshop

Monday at 15:30 – 16:30

Date

25-9, 2-10, 9-10, 16-10, 30-10, 6-11, 13-11, 20-11

Size of a group

max 10 - 12 children

Costs

€96,00 for 8 classes

Enrollment: send an e-mail to IPS After School Activities Coordinator Nicole Gerritsen at  n.gerritsen@ipsalmere.asg.nl

 

Beste regards, 

Nicole Gerritsen

After School Activities Coordinator IPS Almere

T. 06 50244982 

Dear Parents,

 

I can't believe that the end of the school year is fast approaching. Year 5A have had a great year and it will be sad to see them go.

Just a couple of things:

- Can all children bring a plastic bag on Wednesday to place their school items inside;

- On Thursday we will be having our international lunch. Can everyone please bring a plate of food to share;

- On Thursday Year 5A would like to share with you some videos we made for the end of school year. Would you be able to join us at 14:50 in our classroom.

 

Thanks

Ms. Sarah

Dear parents,  

We are so grateful that so many of you were able to attend the musical last week. However, I know that due to unfortunate timing, some of you were unable to attend. Also, I am sure that some of you would like to watch it again since it was such a great performance.  Therefore, thanks to Ms. Gina, we have a recording that we will share with you. To help with uploading it is broken up into 7 pieces.  They are all on my Google Drive.  Follow this link to access them: 

https://drive.google.com/file/d/0B43A6F0_jaEFdnpid3FZY05GMTA/view?usp=sharing 

 

Kind Regards,

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

Op deze avond zullen ook de nieuwe taalmethode presenteren.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

Wilt u meehelpen met de kerst voorbereidingen, dan kunt u zich nu opgeven.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
Volledige agenda overzicht