Onderwijs

Letterland is in de basis een wat traditioneel ingestoken school. Wij hebben zoveel mogelijk  homogene groepen; wij werken niet met een continu rooster en wij hebben moderne methodes voor alle vakken die wij de kinderen aanbieden.

Toch zijn we ook heel modern, want wij leveren onderwijs op maat voor kinderen die dat nodig hebben. Wij volgen uw kind uiterst secuur en weten wat uw kind nodig heeft. De juf/meester kent uw kind goed en heeft goed contact met u als ouders; we doen het immers samen. Als uw kind iets “anders” nodig heeft, bijvoorbeeld een vertraging of versnelling van het programma of aandacht op sociaal/emotioneel gebied, dan willen we graag met u bespreken wat er mogelijk is. 

Daarnaast willen we dat uw kind met plezier naar school toe komt. Hier doen we veel voor zoals een leuk project in de hele school; een schoolreisje, sportdag, kerstdiner en sinterklaasfeest, Aan het einde van het jaar kijken de kinderen naar de musical van de groep acht leerlingen en is er een grote Talentenshow. Allemaal fijne momenten, maar de kinderen komen naar Letterland om zo goed mogelijk naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dat is voor iedereen op zijn/haar eigen niveau, maar dan wel op het maximale niveau van uw kind.

We werken met weektaken in de groepen. Kinderen leren hiermee zelf plannen en er blijft voor de leerkracht iets meer tijd over om apart met kinderen te werken.

We werken met coöperatief leren in de klassen. De kinderen praten dan met elkaar over een vraag en zoeken samen naar de oplossing via spelvormen.

Samen met de kinderen praten we over onze Golden Rules; We zijn voorzichtig, we werken hard, we zijn eerlijk en we hebben respect.

Gymlessen worden door onze vakleerkracht dit jaar ook gegeven in de kleuterbouw in onze eigen speelzaal in het hoofdgebouw.

We zijn trots op onze school en, alhoewel we weten dat het best nog wel her en der beter kan, zijn we constant bezig met versterking van ons onderwijs. We doen dat graag in samenspraak met u.

naar boven

Letterland is een school die kinderen op jonge leeftijd al structureel Engels aanbiedt. Al vanaf groep 1 krijgen kinderen 60 tot 75 minuten per week Engelse les. Dit wordt vroegtijdig versterkt taalonderwijs genoemd. 

Vroegtijdig versterkt taalonderwijs 
Bij de start van de school in september 2000 zijn we gestart met het geven van les in de Engels taal vanaf groep 1. Deze keuze is gemaakt omdat wij het in de huidige maatschappij, beïnvloed door computer, video en t.v., noodzakelijk vinden dat de kinderen zo snel mogelijk onderlegd worden in deze taal. Kinderen zijn ook op jonge leeftijd in staat om zich snel een taal eigen te maken maar je moet het wel goed en gestructureerd aanbieden. De lessen worden (2x per week; ong. 30 min. per keer) in alle klassen gegeven. Een keer door een speciale leerkracht die hiervoor Engels gestudeerd heeft; de andere keer door de groepsleerkracht. In de midden- en bovenbouw geven de groepsleerkrachten aansluitend lessen vanuit een taalmethode over de Engelse taal. Het is niet onze bedoeling om op onze school lessen zoals aardrijkskunde en geschiedenis in de Engelse taal te geven; wel willen we bereiken dat de kinderen in groep 8 in het Engels kunnen lezen en schrijven (beperkt niveau) zodat hun instap in het voortgezet onderwijs op dit onderdeel makkelijker is.

Anglia-examens 
In het schooljaar 2003/2004 zijn we gestart met het afnemen van het Anglia examen. Dit is een methode onafhankelijke toets waarbij de kinderen die slagen een internationaal erkend diploma ontvangen. De afname van deze toets vindt plaats op verschillende niveaus die passen bij de vorderingen van het individuele kind. Leerlingen doen examen op het Junior niveau, Primary niveau, het hogere Preliminary niveau (vergelijkbaar met het niveau eind eerste jaar voortgezet onderwijs) en zelfs op het Elementary niveau (eind tweede klas v.o.) U kunt meer informatie over Anglia vinden op http://www.anglianetwork.eu 

Deze diploma’s worden jaarlijks uitgereikt tijdens een feestelijke High Tea.

Nieuws

Dear parents,

 

Apologies for this not being sent out last week.

 

The 3 items that are due on the 3rd July are:

- The adventure story;

- Creating your own extremophile

- Creating your own board game. Please note that we will be playing these games in class!

 

I was very impressed with the extremophile research that the children gave last week.

 

Ms. Sarah

 

 

Dear Parents, 

 

Just a small reminder about our sports day on Thursday.

We have also just been informed that parents are allowed to be spectators on the day. If you would like to watch, you will be allowed to sit in the stands, however, please be aware that you will not be allowed to participate in the activities.

On Thursday 22 June there will be an extra sports day for year 5 and 6. The sports day is taking place at ‘Topsportcentrum Almere-Poort’. With their classes they will get on this day 4 different sports clinics, they will be tested on different aspects of sports and there will be a Fun park.

For this day the children need to bring snack for break time, lunch, drinks,  a water bottle and indoor gymshoes. We will be taking part in sports activities all day, please dress your children in their sports clothes. Valuables and jewellery need to be left at home on this day.

Your child is expected to be at the ‘topsportcentrum’ at 9.00 AM. (Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere) The teachers will be waiting for them outside at an indicated spot. The days starts at 9:15, so please make sure you are on time. We will ask you to pick up your child at 2.00 PM at the same spot as you brought them.

We are looking forward to it! 

Year 5, 6 and gym teachers 

Dear Parents, 

As part of our unit Mission to Mars we will be visiting the Planetarium to go on a virtual trip to Mars.  We need some parents to join us on this day (June 13th).  Please let me know if you are available to join us. Since a visiti to the zoo is included for free we will also take time to walk around and visit the animals! We will be gone all day. I will give preference to parents who have not been on a trip before if we have too many volunteers.

Kind Regards, 

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

Groep 1- 4 gaat naar dierenpark Amersfoort.

Groep 5 - 7 gaan naar Geofort.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

De groep van Els voert deze avond de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

Deze avond voert de groep van Denise en Jessica de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Volledige agenda overzicht