Onze school

Letterland bestaat sinds augustus 2000 en is een openbare brede basisschool. Het openbaar onderwijs in Almere wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep (ASG). Alle openbare basisscholen werken in clusters van scholen die samen beleid maken in de wijk(en). Elk cluster heeft een clusterdirecteur en elke basisschool heeft een eigen directeur. 

Letterland is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en fysieke mogelijkheden. We willen de kinderen samenbrengen en laten samenwerken. Kortom: we willen een afspiegeling van de maatschappij zijn waarin de kinderen zich later ook moeten kunnen redden.

Als Brede School bieden we ook naschoolse activiteiten aan, we werken hierbij nauw samen met de Schoor en Smallsteps.

Letterland biedt vanaf groep 1 Engelse lessen aan omdat we dat belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen.

We zijn een basisschool waar we streven naar optimale resultaten met oog voor het individuele kind. 

Graag ontmoet ik u bij ons op school.
Inge van Amersfoort, directeur Letterland.

naar boven

Extra geld voor theater-, muziek- of dansles voor Almeerse kinderen

Ook in Almere kunnen kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen nu toch op muziek-, theater-, dans-, schilder- of tekenles. Net als in veel andere gemeenten heeft ook Almere voor hen een Jeugdcultuurfonds. Voor dit jaar zit er circa € 30.000 in het fonds. Onderwijzers, maar ook activiteiten coördinatoren van brede scholen kunnen een aanvraag doen voor kinderen waarvan zij denken dat die in aanmerking komen. Talent is niet vereist, motivatie voldoet!

Het geld dat nu in het fonds zit, komt grotendeels van de gemeente Almere en is afkomstig uit het armoede-beleid. Dit jaar nog gaat het bestuur van het Jeugdcultuurfonds Almere op zoek naar extra sponsoren, waardoor nog meer Almeerse kinderen een culturele opleiding kunnen volgen!

Het Jeugdcultuurfonds is oorspronkelijk een landelijk initiatief. Het doel is dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Wie aan muziek, dans, theater of beeldende kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, kan zich beter concentreren en is sociaal vaardiger. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs bewezen dat je beter leert luisteren en lezen door te zingen en/of muziek te maken. Ook de ontwikkeling van ‘emotionele intelligentie’ is er bij gebaat!

Via een intermediair
Alleen intermediairs kunnen voor een kind een aanvraag doen uit het Jeugdcultuurfonds. Bij brede school Letterland is dat de activiteitencoördinator. Het inkomen van het gezin waar het kind deel van uitmaakt, mag niet boven de normgrens van 120% van het wettelijk sociaal minimum uitkomen. In de meeste gevallen is de financiële administratie van een school hiervan op de hoogte.

Per kind maximaal 450 Euro per jaar
In Almere is er per kind tot 18 jaar maximaal € 450,00 per jaar beschikbaar. Dit bedrag wordt - nadat een intermediair via de site een aanvraag voor een kind heeft gedaan, en die is goedgekeurd - rechtstreeks overgemaakt naar de culturele instelling of vereniging waar het kind een opleiding gaat volgen. Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie

www.jeugdcultuurfonds.nl Selecteer ‘ Almere’ bij ‘ kies je regio’. 
Hier staat ook alle informatie voor intermediairs die een aanvraag willen doen voor een kind.

Voorzitter van het jeugdcultuurfonds Almere is Brigit Huijbens. Consulent.almere@jeugdcultuurfonds.nl Tel. 06 3843 1340

Intermediair Letterland is Casper Weber.

Nieuws

Dear parent(s),

Next schoolyear we want to start with an after school storytelling activity for the IPS students of 8-12 years. Here under, the teacher, explains what she wants to learn the children in this course.

Workshop ‘Storytelling’ IPS Almere

‘Once upon a time….. or how to be a great storyteller!’

Do you love stories? A story told by a great storyteller could take you on a journey to any imaginable place in the world. Most people love to listen to stories, but not that many know how to tell them vividly by heart. Would you like to learn how to tell stories professionally?

If you join this workshop this fall after school you’ll make a start of being a storyteller yourself. At the end you will be able to tell in a professional way a story by heart in front of a real audience. We’ll invite of course your parents, brothers and sisters to come to the final presentation.

You can chose to tell a story in Dutch, English or French, or multilingual.

Who am I? My name is Frédérique te Dorsthorst – de Muij. I’m a storyteller, teacher and organization advisor.

I’ve liked stories my whole life. Since 2012 I also tell stories professionally to ‘children’ at the age of 3 – 103. When I tell stories I use all kind of different storytelling techniques, like the Kamishibai, drawing stories or multilingual storytelling.

Besides telling stories myself, I also learn both children or adults how to tell stories using the different storytelling techniques. Furthermore I use the power of stories to accompany changing process in companies.

Goal of the workshop ‘Storytelling’

In this workshop children experience the joy and fun of telling a (fantasy) story all by their own, by heart and in a professional way.

They make their own stories out of a common known story or learn how to tell an existing story they choose to work with. They learn how to present it in front of a group or an audience.

Storytelling help children automatically with their competences of Dutch or English or French, like vocabulary or syntax. I will not learn children a new language, but only help them to speak the languages they know already a bit.

Target group

Children 8 - 12 year old

The different ages and levels can easily be together in one group, because every child works with their own chosen story at their own level. Obviously there might be in the end during the presentation a difference in level between the younger and the older children, but during this course every child has grown in their own way, and at their own level.

Learning goals

Learn the difference between reading and telling a story Start of learning how to make your own stories Learn to present yourself in front of a group Learn to be focused at your audience during your presentation Learn how good stories are build up (storytelling theory) Learn some (basic) techniques how to tell a story (articulation, use of the voice, etc.) Learn some techniques how to memorize a story (drawing, storyline, etc.) Learn how to tell stories in a visual way for the audience Learn how to change the scene of the story to correspond with the age of the audience, the time of the year, the location where the story is being told, etc.. Learn some different ways of how stories can be told (Kamishibai, drawing stories, etc.)

Time of the workshop

Monday at 15:30 – 16:30

Date

25-9, 2-10, 9-10, 16-10, 30-10, 6-11, 13-11, 20-11

Size of a group

max 10 - 12 children

Costs

€96,00 for 8 classes

Enrollment: send an e-mail to IPS After School Activities Coordinator Nicole Gerritsen at  n.gerritsen@ipsalmere.asg.nl

 

Beste regards, 

Nicole Gerritsen

After School Activities Coordinator IPS Almere

T. 06 50244982 

Dear Parents,

 

I can't believe that the end of the school year is fast approaching. Year 5A have had a great year and it will be sad to see them go.

Just a couple of things:

- Can all children bring a plastic bag on Wednesday to place their school items inside;

- On Thursday we will be having our international lunch. Can everyone please bring a plate of food to share;

- On Thursday Year 5A would like to share with you some videos we made for the end of school year. Would you be able to join us at 14:50 in our classroom.

 

Thanks

Ms. Sarah

Dear parents,  

We are so grateful that so many of you were able to attend the musical last week. However, I know that due to unfortunate timing, some of you were unable to attend. Also, I am sure that some of you would like to watch it again since it was such a great performance.  Therefore, thanks to Ms. Gina, we have a recording that we will share with you. To help with uploading it is broken up into 7 pieces.  They are all on my Google Drive.  Follow this link to access them: 

https://drive.google.com/file/d/0B43A6F0_jaEFdnpid3FZY05GMTA/view?usp=sharing 

 

Kind Regards,

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

Op deze avond zullen ook de nieuwe taalmethode presenteren.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

Wilt u meehelpen met de kerst voorbereidingen, dan kunt u zich nu opgeven.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
Volledige agenda overzicht