Onze school

Letterland bestaat sinds augustus 2000 en is een openbare brede basisschool. Het openbaar onderwijs in Almere wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep (ASG). Alle openbare basisscholen werken in clusters van scholen die samen beleid maken in de wijk(en). Elk cluster heeft een clusterdirecteur en elke basisschool heeft een eigen directeur. 

Letterland is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en fysieke mogelijkheden. We willen de kinderen samenbrengen en laten samenwerken. Kortom: we willen een afspiegeling van de maatschappij zijn waarin de kinderen zich later ook moeten kunnen redden.

Als Brede School bieden we ook naschoolse activiteiten aan, we werken hierbij nauw samen met de Schoor en Smallsteps.

Letterland biedt vanaf groep 1 Engelse lessen aan omdat we dat belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen.

We zijn een basisschool waar we streven naar optimale resultaten met oog voor het individuele kind. 

Graag ontmoet ik u bij ons op school.
Inge van Amersfoort, directeur Letterland.

Inspectie bezoek

Trots!!!! 
Op 9 februari 2017 is de inspectie geweest voor een tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO). Ik ben ontzettend blij u te kunnen meedelen dat wij op alle indicatoren, waarop wij nog geen voldoende gescoord hadden bij de vorige kwaliteitsmetingen, nu wel een voldoende gehaald hebben!
Eén normindicator moeten we nu nog behalen en dat is een voldoende resultaat bij de eindtoets van groep 8; echter de groei van groep 8 op de afgelopen citotoetsen ziet er veelbelovend uit!  Dit biedt een goed perspectief voor de komende eindtoets! De inspectie zal bij het volgende onderzoek kijken naar de eindcito groep 8, maar ook naar alle andere groepen. Gelukkig laten de citotoetsen in de meeste groepen een goed resultaat zien en/of is er sprake van een sterke groei van de resultaten. We zijn dus op de goede weg. 
Daarnaast hebben we ook een “goed” behaald! Het gaat hier om indicator: “zicht op leerlingenpopulatie”. De inspectie is erg te spreken over onze keuze om “Sterk in de klas”, extra uren schoolmaatschappelijk werk en logopedie in te zetten. Ook de manier waarop we omgaan met de gelden van “Passend Onderwijs” ons samenwerkingsverband, is een belangrijke hierin. Een “goed” krijg je niet snel bij de inspectie; je presteert dan op dat gebied volgens de inspectie beter dan de gemiddelde school.
Het handelen in de klassen, de duidelijke uitleg van de leerkrachten, de betrokkenheid van de kinderen en de kwaliteitszorg, ze zijn allemaal voldoende. 
Tijdens dit kwaliteitsonderzoek hebben de inspecteurs ook gesproken met een aantal kinderen, een aantal ouders en uiteraard het team. Het is dan heel fijn om terug te horen dat alle groei en de positieve flow bij iedereen terug te horen is! 
Zijn we er al? Het antwoord hierop is: nee. We krijgen nog geen basisarrangement, omdat de eindtoets van groep 8 nog niet afgenomen is. In juni zal er een heel breed, afsluitend onderzoek uitgevoerd worden, waarmee we voor de zomervakantie het basisarrangement kunnen behalen. 
De komende periode gaan we gewoon weer keihard aan de slag. We weten waar we als team nog aan moeten werken. Dit betreft dat we nog flink gaan inzetten op de didactische kennis van onze leerkrachten, het nog meer uitdagen van onze hoog presterende  leerlingen. Ook gaan we nog meer wegen zoeken om leerlingen nog meer te activeren tijdens de instructie! U begrijpt het: wij leggen de lat hoog! Maar wat was het een topdag voor ons allemaal gisteren. Het is fijn om te zien dat alle investeringen maken dat uw kinderen goed onderwijs krijgen en daar doen we het voor! Met heel veel overgave en heel veel liefde! 

Nieuws

Dear parents,

 

Apologies for this not being sent out last week.

 

The 3 items that are due on the 3rd July are:

- The adventure story;

- Creating your own extremophile

- Creating your own board game. Please note that we will be playing these games in class!

 

I was very impressed with the extremophile research that the children gave last week.

 

Ms. Sarah

 

 

Dear Parents, 

 

Just a small reminder about our sports day on Thursday.

We have also just been informed that parents are allowed to be spectators on the day. If you would like to watch, you will be allowed to sit in the stands, however, please be aware that you will not be allowed to participate in the activities.

On Thursday 22 June there will be an extra sports day for year 5 and 6. The sports day is taking place at ‘Topsportcentrum Almere-Poort’. With their classes they will get on this day 4 different sports clinics, they will be tested on different aspects of sports and there will be a Fun park.

For this day the children need to bring snack for break time, lunch, drinks,  a water bottle and indoor gymshoes. We will be taking part in sports activities all day, please dress your children in their sports clothes. Valuables and jewellery need to be left at home on this day.

Your child is expected to be at the ‘topsportcentrum’ at 9.00 AM. (Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere) The teachers will be waiting for them outside at an indicated spot. The days starts at 9:15, so please make sure you are on time. We will ask you to pick up your child at 2.00 PM at the same spot as you brought them.

We are looking forward to it! 

Year 5, 6 and gym teachers 

Dear Parents, 

As part of our unit Mission to Mars we will be visiting the Planetarium to go on a virtual trip to Mars.  We need some parents to join us on this day (June 13th).  Please let me know if you are available to join us. Since a visiti to the zoo is included for free we will also take time to walk around and visit the animals! We will be gone all day. I will give preference to parents who have not been on a trip before if we have too many volunteers.

Kind Regards, 

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

Groep 1- 4 gaat naar dierenpark Amersfoort.

Groep 5 - 7 gaan naar Geofort.

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

De groep van Els voert deze avond de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Tijd: -

Deze avond voert de groep van Denise en Jessica de musical op!

  Groepen:
 • 3 (3)
 • 4 (4)
 • 5 (5)
 • 6 (6)
 • 7 (7)
 • 7/8 (7)
 • 7/8 (8)
 • 8 (8)
 • A (1)
 • A (2)
 • B (1)
 • B (2)
Volledige agenda overzicht