Onderwijs

Letterland is in de basis een wat traditioneel ingestoken school. Wij hebben zoveel mogelijk  homogene groepen; wij werken niet met een continu rooster en wij hebben moderne methodes voor alle vakken die wij de kinderen aanbieden.

Toch zijn we ook heel modern, want wij leveren onderwijs op maat voor kinderen die dat nodig hebben. Wij volgen uw kind uiterst secuur en weten wat uw kind nodig heeft. De juf/meester kent uw kind goed en heeft goed contact met u als ouders; we doen het immers samen. Als uw kind iets “anders” nodig heeft, bijvoorbeeld een vertraging of versnelling van het programma of aandacht op sociaal/emotioneel gebied, dan willen we graag met u bespreken wat er mogelijk is. 

Daarnaast willen we dat uw kind met plezier naar school toe komt. Hier doen we veel voor zoals een leuk project in de hele school; een schoolreisje, sportdag, kerstdiner en sinterklaasfeest, Aan het einde van het jaar kijken de kinderen naar de musical van de groep acht leerlingen en is er een grote Talentenshow. Allemaal fijne momenten, maar de kinderen komen naar Letterland om zo goed mogelijk naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dat is voor iedereen op zijn/haar eigen niveau, maar dan wel op het maximale niveau van uw kind.

We werken met weektaken in de groepen. Kinderen leren hiermee zelf plannen en er blijft voor de leerkracht iets meer tijd over om apart met kinderen te werken.

We werken met coöperatief leren in de klassen. De kinderen praten dan met elkaar over een vraag en zoeken samen naar de oplossing via spelvormen.

Samen met de kinderen praten we over onze Golden Rules; We zijn voorzichtig, we werken hard, we zijn eerlijk en we hebben respect.

Gymlessen worden door onze vakleerkracht dit jaar ook gegeven in de kleuterbouw in onze eigen speelzaal in het hoofdgebouw.

We zijn trots op onze school en, alhoewel we weten dat het best nog wel her en der beter kan, zijn we constant bezig met versterking van ons onderwijs. We doen dat graag in samenspraak met u.

naar boven

Op Letterland is een pedagogisch medewerkster van Triade werkzaam. Zij kan uw kind ondersteunen indien er sprake is van een risico op uitval binnen het onderwijs. Uw kind heeft bijvoorbeeld moeite met concentratie en werkhouding, emotionele problemen, gedragsproblemen, geringe sociale vaardigheden, soms in combinatie met problemen thuis. Om zorg en onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten, zorg op maat te leveren en de zoektocht voor u als ouder te beperken, is samenwerking van groot belang. Wanneer er een hulpvraag is rondom uw kind kan de pedagogisch medewerkster samen met u, de intern begeleider en de leerkracht een plan maken om te werken aan de doelen die we gezamenlijk willen bereiken. Afhankelijk van de hulpvraag zullen zij met u en uw kind aan het werk gaan. Zij kunnen bijv. uw kind uit de klas halen om te werken aan sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen te versterken, te helpen bij plannen en organiseren of om te praten over emoties. U als ouder bent daarbij een sterke schakel in de ontwikkeling van uw kind. Voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van uw kind op school is dat het thuis goed gaat! Wanneer u als ouder merkt dat het thuis niet prettig verloopt of als u wat strubbelingen ervaart, dan kan de pedagogisch medewerker u en/of uw kind ondersteunen.

Nieuws

Dear parent(s),

Next schoolyear we want to start with an after school storytelling activity for the IPS students of 8-12 years. Here under, the teacher, explains what she wants to learn the children in this course.

Workshop ‘Storytelling’ IPS Almere

‘Once upon a time….. or how to be a great storyteller!’

Do you love stories? A story told by a great storyteller could take you on a journey to any imaginable place in the world. Most people love to listen to stories, but not that many know how to tell them vividly by heart. Would you like to learn how to tell stories professionally?

If you join this workshop this fall after school you’ll make a start of being a storyteller yourself. At the end you will be able to tell in a professional way a story by heart in front of a real audience. We’ll invite of course your parents, brothers and sisters to come to the final presentation.

You can chose to tell a story in Dutch, English or French, or multilingual.

Who am I? My name is Frédérique te Dorsthorst – de Muij. I’m a storyteller, teacher and organization advisor.

I’ve liked stories my whole life. Since 2012 I also tell stories professionally to ‘children’ at the age of 3 – 103. When I tell stories I use all kind of different storytelling techniques, like the Kamishibai, drawing stories or multilingual storytelling.

Besides telling stories myself, I also learn both children or adults how to tell stories using the different storytelling techniques. Furthermore I use the power of stories to accompany changing process in companies.

Goal of the workshop ‘Storytelling’

In this workshop children experience the joy and fun of telling a (fantasy) story all by their own, by heart and in a professional way.

They make their own stories out of a common known story or learn how to tell an existing story they choose to work with. They learn how to present it in front of a group or an audience.

Storytelling help children automatically with their competences of Dutch or English or French, like vocabulary or syntax. I will not learn children a new language, but only help them to speak the languages they know already a bit.

Target group

Children 8 - 12 year old

The different ages and levels can easily be together in one group, because every child works with their own chosen story at their own level. Obviously there might be in the end during the presentation a difference in level between the younger and the older children, but during this course every child has grown in their own way, and at their own level.

Learning goals

Learn the difference between reading and telling a story Start of learning how to make your own stories Learn to present yourself in front of a group Learn to be focused at your audience during your presentation Learn how good stories are build up (storytelling theory) Learn some (basic) techniques how to tell a story (articulation, use of the voice, etc.) Learn some techniques how to memorize a story (drawing, storyline, etc.) Learn how to tell stories in a visual way for the audience Learn how to change the scene of the story to correspond with the age of the audience, the time of the year, the location where the story is being told, etc.. Learn some different ways of how stories can be told (Kamishibai, drawing stories, etc.)

Time of the workshop

Monday at 15:30 – 16:30

Date

25-9, 2-10, 9-10, 16-10, 30-10, 6-11, 13-11, 20-11

Size of a group

max 10 - 12 children

Costs

€96,00 for 8 classes

Enrollment: send an e-mail to IPS After School Activities Coordinator Nicole Gerritsen at  n.gerritsen@ipsalmere.asg.nl

 

Beste regards, 

Nicole Gerritsen

After School Activities Coordinator IPS Almere

T. 06 50244982 

Dear Parents,

 

I can't believe that the end of the school year is fast approaching. Year 5A have had a great year and it will be sad to see them go.

Just a couple of things:

- Can all children bring a plastic bag on Wednesday to place their school items inside;

- On Thursday we will be having our international lunch. Can everyone please bring a plate of food to share;

- On Thursday Year 5A would like to share with you some videos we made for the end of school year. Would you be able to join us at 14:50 in our classroom.

 

Thanks

Ms. Sarah

Dear parents,  

We are so grateful that so many of you were able to attend the musical last week. However, I know that due to unfortunate timing, some of you were unable to attend. Also, I am sure that some of you would like to watch it again since it was such a great performance.  Therefore, thanks to Ms. Gina, we have a recording that we will share with you. To help with uploading it is broken up into 7 pieces.  They are all on my Google Drive.  Follow this link to access them: 

https://drive.google.com/file/d/0B43A6F0_jaEFdnpid3FZY05GMTA/view?usp=sharing 

 

Kind Regards,

Ms. Jana

Volledig nieuws overzicht

Agenda

Tijd: -

    Groepen:
Tijd: -

    Groepen:
Volledige agenda overzicht